Eksperyment jonizatora: twarde dowody na skuteczność w oczyszczaniu powietrza

Chcąc zaprezentować prawdziwe możliwości jonizatorów powietrza GPS postanowiliśmy przetestować je w praktyce. Sami zobaczcie spektakularny efekt naszego eksperymentu.

Założenie

Naszym podstawowym założeniem było udowodnienie skuteczności włączonego jonizatora oraz pokazanie przewagi jaką niesie stosowanie jonizacji w oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń w ekstremalnych warunkach.

Opis eksperymentu z jonizatorem

Do eksperymentu użyliśmy następujących przedmiotów:

  1. Jonizator powietrza typu GPS-FC48-AC
  2. Pompka wtłaczająca
  3. Szczelny boks wykonany z transparentnej pleksi

Do każdego z dwóch boksów za pomocą pompki wtłoczyliśmy dym nikotynowy z pięciu papierosów.

W pierwszym wypadku po zaciągnięciu dymu z ostatniego papierosa włączyliśmy jonizator, który zaczął wypuszczać jony do wnętrza boksu i rozsadzać zanieczyszczenia wewnątrz pojemnika.

Dzięki emitowanym jonom powietrze w pierwszym (lewym) pojemniku oczyściło się już po 5 minutach i 10 sekundach. Co więcej  – jesteśmy w stanie udowodnić również a priori, że zapach z dymu papierosowego dzięki procesowi jonizacji został zniwelowany do zera.

czystynawiew

usuneliśmy zanieczyszczone powietrze w 5 minut i 20 sekund, dzięki użyciu joniZatora GPS FC48

To samo powietrze wtłoczone do boksu z prawej strony bez włączonego jonizatora, utrzymywało się w pojemniku jeszcze przez około godzinę – do momentu, aż dym osiadł na dnie pojemnika.

jonizator powietrza
Jonizator powietrza GPS FC48

Wnioski

Eksperyment powiódł się. Udało się nam, w warunkach laboratoryjnych, udowodnić skuteczność zastosowanego jonizatora powietrza. Prawie w 12 razy szybciej pozbyliśmy się z hermetycznie zamkniętego boksa zanieczyszczeń powietrza. Co więcej zniwelowaliśmy również nieprzyjemne zapachy.

Stosowanie jonizatorów pomaga nie tylko oczyścić powietrze z zanieczyszczeń, ale również zaoszczędzić koszty eksploatacyjne związane z montażem filtrów czy zużycie prądu. Dodatkową bezkonkurencyjną przewagą jonizatorów GPS jest brak wytwarzania szkodliwego ozonu.