GPS iMEASURE-D™

Detektor jonów GPS-iMEASURE-D jest zamontowany na stałe w kanale za dowolnym urządzeniem do jonizacji GPS. Mierzy poziomy jonów w czasie rzeczywistym i przesyła raporty do BAS. Obejmuje trzy poziomy czułości: 20 000/200 000/2 000 000 jonów /cm3/ s, które można ustawić w zależności od zastosowania i lokalizacji w kanale.


GPS iDETECT-P™

GPS-iDETECT-P jest zamontowanym w komorze detektorem jonizacyjnym, który może potwierdzać sygnał wyjściowy z systemu GPS-iMod®. GPS-iDETECT-P umożliwia monitorowanie stanu jonizacji w komorze ciśnieniowej w celu potwierdzenia, że zainstalowany sprzęt jonizacyjny działa poprawnie. Czujnik przeznaczony jest do montażu kanałowego.


GPS-iMEASURE™

GPS iMeasure to pierwszy dostępny na rynku detektor jonów, który można na stałe zamontować w przestrzeni, aby mierzyć poziomy jonów w czasie rzeczywistym i przesyłać raporty do BMS.